¨
Hradisko u Bosonoh
Vegetariánství.
Vegetariánství je soucit s utrpením živých tvorů. Proto jsou jogíni a sádhuové vegetariány.

2.6.2019
Ahimsa - nenásilí: pár vět o vegetariánství z pohledu víry.
Translation: anglická vlajka

NEZABIJEŠ, je velké přikázání Bible. Jeho výklad se však různí u křesťanů a indických Mistrů jógy. Zatímco křesťané se domnívají, že se zakazuje zabití člověka, Mistři jógy učí, že se nejedná jen o nezabíjení lidí, ale též všeho stvořeného, tedy nezabíjení i zvířat. Všichni jogíni a mniši v hinduismu jsou proto přísnými vegetariány a myšlenku vegetariánství aktivně zasévají do nejširších lidových vrstev. Hinduisté jsou jako celek vegetariány. Zde je rozpor výkladu víry mezi Východem a Západem. Mniši a kněží v křesťanství běžně jí maso. To je důvod proč bych nemohl vstoupit do kapucínského řádu, jakkoli je mi jinak sympatický. Přesto idea vegetariánství není cizí ani u katolické církve. Jsou to trapisté a pauláni - dva katolické řády - v nichž se mniši po vzoru svých zakladatelů, živí rostlinou stravou a jsou vegetariány. Tím dávají dobrý příklad těm křesťanům, kteří nad otázkou zdravé výživy sami přemýšlí. Přesto vegetariánství u křesťanů obvyklé není. Lide se bojí zříci se masa, neboť naslouchají názorům materialistických lékařů. Prý se maso musí jíst! Takový blud a lidé tomu věří. Proto je Indie tak přelidněná. Pravý opak je pravdou Vegetariánství by každému jen prospělo. Mí přátelé křesťané dále argumentují tím, že prý i sám Ježíš údajně jedl maso: velikonočního beránka a ryby. To je učí Bible. Proto prý i oni jí maso... Já nevím proč to v Biblí je, ale určitě s tím Bůh nesouhlasí. Slyšel jsem svámího Mahéšvaránandu, který říkal o Ježíši, že byl vegetarián. Zde se ale Svámijiho osvícená intuice dostává do rozporu s literou zákona.
Vegetariánství je intenzivní soucit s trpícími bytostmi. A Láska. Každému bych doporučoval, aby se vegetariánem stal, neboť jen pak můžete plně Pochopit. Nejdřív je nutné s jezením masa rázně přestat, pak příjde soucit. Netrapte se tím, že soucit zatím necítíte a nedivte se tomu. Musíte z toho vlaku nejdřív vystoupit. Vegetariáni si velmi pomohou eticky a zdravotně. Krom toho vegetariánská strava je i chutná, pestrostí chutí zcela nahrazuje masitou stravu.
Ti, kdo zvířata zabíjejí: řezníci, myslivci ap. jsou hodni hamby. Krom toho si zabíjením zvěře vytvářeji zlou karmu, neboť utrpení, které způsobují, se ukládá do podvědomí a bude se jim vracet v příštích životech. Nechtěl bych být myslivcem. Ti lidé snad nemají soucit, jak někdo může uříznout hlavu jelenovi nebo srně, to nelze pochopit. A jím (myslivcům) to připadá "krásné" a ještě si to jako trofej vystaví na oči. Myslivci budou trpět a nebudou vědět čím. To je zákon karmy. Protože jsou to lidé bez soucitu, Bůh s nimi nebude mít soucit. Kdyby už ty pušky odložili a vzali si fotoaparát s teleobjektivem, nebo dalekohled. To bych jim doporučil já, poustevník. Nebo to jim připadá hrdinské puškou s výkonnou optikou střelit jelena do srdce? Zamyslete se prosím nad vegetariánstvím. I jezení masa je totiž karma.
Já sám jsem vegetariánem od roku 1995, tedy 24 let. Maso mi ve stravě vůbec nechybí, ani předtím jsem maso příliš nejedl, bylo to v nevědomosti, byl jsem spíše na buchty. V přechodu na vegetariánskou stravu mi velmi pomohl svámí Mahéšvaránanda. Potřeboval jsem záruku, že je to správné rozhodnutí a tu jsem v jeho osobnosti měl. To je úkol Mistra, dělá z nás oranžové jogíny - vegetariány. Jím všechny druhy zeleniny a ovoce, dále ořechy, mandle a všechny druhý mléčných výrobku, tedy i sýr, což bych asi neměl, neboť při výrobě sýra se používá sýřidlo. Ale sýr je má hlavní potravina na poustevně, protože v Moravském krasu si raději oheň nerozdělávám, ani na přípravu jídla nebo čaje. Bez ohně je to trochu askeze. Přes den držím půst a večer si dám trochu sýra s rohlíky a s okurkou. To je mé celodenní jídlo v Moravském krasu. V současnosti se snažím vzdát všech buchet, oplatek a čokolád, neboť tím trpí mé zuby.
To je asi všechno, co jsem Vám dnes chtěl říci o vegetariánství z pohledu své víry. Na internetu si blížší zájemce dozví mnohem víc. Určitě se vegetariány staňte.


1.2.2020

Má cesta je bhakti, oddanost, Láska.

Já nemám co bych k tomu dodal. Kamil To napsal... Hlavní je sedět sám v Tichu. A k tomu nepotřebuješ vůbec nic. Nanejvýš důležitá je však vnitřní přítomnost Mistra, jako je On. Tomu se říká bhakti jóga. Cesta lásky. Lásku nejde vynechat, jinak jogínovi hrozí ukrutný pád. Vztah Mistra a žáka je v tradiční józe vším. Z tohoto vztahu se rodí zázrak osvobození. Nezbývá než Kamilovi žehnat aby takového Mistra našel, uvnitř i venku. Těžko je na světě člověku samotnému, pokud ho nepodporuje Někdo, kdo přesahuje všechny myslitelné dimenze. A já jsem Někoho takového našel a vydávám svědectví, že je pravý. Mudrc Lásky a Poznání je můj milovaný Svámiji. V Upanišádách se píše: "Probuď se a přisedni k nohám Mistra. Tato Cesta je jako ostří nože, těžko po ni jít." (volná citace). Tak neváhejte, přihlaste se na některý seminář jógy, který Vás sám automaticky dovede až k nohám Mistra. Tomu se říká satsang, setkání s Pravdou, dobrá duchovní společnost. Satsang je nanejvýš důležitý, neboť rozpouští karmy nevědomosti, lpění na věcech, lidech, symbolech atd. Zůstává jen Pravda a ta jediná platí v celém vesmíru. Hari Óm tat sat. Nezbývá než Mistra vyhledat. On nejlépe ví, co Vás trápí a umí podat pomocnou ruku. Mě takhle pomohl mnohokrát. Takový je svámí Mahéšvaránanda. Je trikaldarši - zřec tří časů, minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Před jeho všeprostupujícím zrakem je celý vesmír jako otevřená kniha. Tolik bych si přál, aby se k Němu obracely milióny lidí a On jim všem Požehnal. Proto tu je. Je nástroj Světla. V Jeho blízkosti zažíváme všeobjímající Lásku. A tak zapaluji vonnou tyčinku na svém domácím oltáři a v duchu se modlím, abychom se s takovýmto Mistrem stále znovu setkávali, i v budoucích zrozeních. NAHAM KARTA PRABHU DIP KARTA MAHAPRABHU DIP KARTA HÍ KEVALAM Rozhodujíci je, aby při všem našem počínání byl vnitřně přítomen gurudév. Kamile, dospěl jsi k obdivuhodnému zření Podstaty. To by Tě mělo přivést k svatým nohám Mistra. Určitě nebudeš litovat... Rozšíří Ti To duchovní obzory. Přítomnost Mistra je tedy nanejvýš užitečná. On tu Cestu prošel dávno před námi až do úplného konce. On ví jaké nástrahy a pokušení nás ještě čekají. Mistra bys tedy neměl na své Cestě minout. Je to nejvyšší Dobro a Požehnání od Boha. Určitě si nenech uniknout tu vzácnou příležitost, se s někým takovým seznámit. K tomu Ti Bůh žehnej. Já sám jsem jenom posel Někoho takového. Přisednout ale musíš chtít sám. Zažiješ satsang, setkání s Pravdou, svých snů. Tam se setkáme a blíže poznáme. Já jsem nástroj Mistra. Jedním mým posláním je přivádět zralé a duševně prozřelé adepty na Jeho satsang. Dělám to rád. Tak ještě jednou: Pán Bůh žehnej a poznej Ho. Poznej se v osobě Mistra. A usměj se. Já vím, ty se usmíváš. Jako slunce. Potkal jsi už Krista v oranžovém rouchu? To Osvícení je stejné. Je Jedno Jediné. Šel bys za ním?

Naslouchat Tichu, ano, ale s mantrou, jinak by to mohlo být i nebezpečné. Mantra, Boží jméno, je štít proti silám astrálu. My jsme bhaktové, my si opakujeme jenom Boží jméno, čili po indicku jméno některého Božího avatára. A ten avatár je všemohoucí jako Bůh sám. Má k službám všechny riddhi siddhi, zázračné síly kosmu. My, Svámijiho žáci máme takové avatáry dva: Maháprabhudžiho a Dévpuridžiho. Oba už nežijí v tomto těle. Přesto je vzýváme a spoléháme na jejich pomoc na naší duchovní cestě. Obzvláště Dévpuridžiho bych Kamilovi doporučoval. Žil sám a odháněl od sebe zástupy lidí. Dával totiž přednost společnosti zvířat, která jeho Lásku přijímala, před společností lidí. Svámiji nás učí, že my všichni, kdo kráčíme cestou Jógy v denním životě, jsme pod Dévpuridžiho stálou ochranou. Tato ochrana je na cestě vesmírem nezbytná. Tak to alespoň vidím já, Gyaneshwarpuri. Existovali i žáci, kteří nikdy neměli vnějšího Mistra, ale ti dosahovali Osvícení a svého mistrovství díky požehnání svých vnitřních Přátel. Dévpuridži a Maháprabhudži jsou tedy našimi vnitřními Spojenci. Bez nich cesta nikam nevede. Zvol si tedy Krista, nebo indické Mistry jógy. Není v tom rozdíl. Světlo je Jediné. Křesťané ale často zbytečně trpí vším možným, protože se nechtějí vzdát pojídání posvátných krav a dalších zvířat, což jsou vskutku naši malí bratři. Podstatou jogínů je sat - čitt - ananda, Pravda, vědomí a nezměrná duchovní blaženost. Kdepak utrpení. Sat - čitt - anandu člověk prožívá při poznání své božské podstaty, tak učí svaté knihy. Nato jsi Kamile sám správně přišel. Jen ať trpí jedlíci masa, je to jejich karma za zbytečnou smrt zvířat. Tak dlouho se chodí s hrnečkem pro vodu až se ucho utrhne. Tak dlouho jí lidé maso, až se něco přihodí. S tím my, jako jogíni nechceme mít nic společného. Utrpení přijímáme jen tehdy, když prospívá našemu duchovnímu pokroku. Jinak si všichni přejeme zdraví a naše zamilovaná jóga nám k tomu přináší nejlepší předpoklady. Budiž tedy zdraví! To uči náše jóga. Vegetariánská strava je na duchovní cestě hlavní zásada. Co nejdříve se zříct pojídání mrtvých těl zvířat. Jenom pak mužeme zažít sat - čitt - anandu! I ty Kamile bys měl přejít nenásilně na vegetariánskou stravu. Zatím jsi zdravý, tak si toho važ a staň se taky vegetariánem. Tato slova samořejmě platí pro všechny čtenáře mých varovných řádků. AHIMSÁ PARAMÓ DHARMA. Ahimsa, nenásilí, příkaz nezabíjet a neubližovat živým tvorům, je nejvyšším Principem. Je třeba rozvíjet soucit s utrpením druhých, tedy i zvířat. Opakuji: nejíst maso! Moc důležité sdělení. Věřím, že se podle toho nějak zařídíš.

Tak se mé myšlenky stále točí kolem jógy. Kdy i ostatní budou rozumět? Nevím. Přitom je to tak snadné k pochopení a praktikování. Obzvláště masa se lidé nedokáží, či nechtějí zříct - to vytváří okolo mysli jakousi tučnou vrstvu, která zabrání správnému pochopení duchovní nauky. Nejdřív je tedy třeba se zříci masa, a vše ostatní se bude samo dít. To bylo v kostce učení Jeho Svatosti Svámího Mahéšvaránady z Indie, který dosáhl v mládí pod vedením svého Mistra Osvícení. Kdepak být na tomto světě sám! To není pro mne, a to říkám jako poustevník, který rád vyhledává samotu. Ano, mám své vnitřní přátele, tak jako je má každý věřící člověk. Jenom se k ním obracet. To je podstata víry v Boha, Božský Princip, Absolutno, nazvěme to jakkoli. Cílem lidského života je realizovat Boha, to znamená spojení mezi svým átmá - naší duší a Vesmírnou Duší, paramátmá. Teď jsem Vám to řekl, musíte to jen dokázat. Tomu se říká átmagján, poznání své duše a její totožnosti s Bohem (paramátmá)

Zase jsem se příliš rozepsal. Podnětem k tomuto mému zamyšlení byly Kamilovy obsáhlé zápisy níže v návštěvní knize. Tak snad jsem něčím obohatil studnici Kamilovi moudrosti. K tomu žehnej Bůh. Kéž byste si vzali alespoň k srdci varovná slova, že jíst zvířata se nesmí, a kdo je jí, ten si zahrává s nevyzpytatelným osudem. A riskuje, že neblahé karmy se s ním povlečou do dalšího zrození. Věříte na reinkarnaci, nebo né?

V úctě
Váš poustevník Marek Gyaneshwarpuri
Ten, který má Kamila rád a ve vší úctě.

PS: Kdy tedy přestanete jíst zvířata? Nejlepší je přestat s tímto nehezkým zlozvykem hned! Prostě to jednou provždy utnout a stát se čistými vegetariány. Tak jsem to v roce 1995 udělal alespoň já. Jen co jsem to pochopil. Nikdy není pozdě, prosadit ve svém životě něco pozitivního, změnu. A tou vegetariánství bezpochyby je. Lev Nikolájevič Tolstoj řekl: "Dokud budou zvířecí jatka, potud budou lidská bojiště." (volná citace vystihující myšlenku). Něco na tom je, co říkáte. To je má jóga. Zase jsem jednu noc nešel spát a psal jsem tento zápis do návštěvní knihy. Slunce dnes za mraky vyšlo pozdě. Tohle všechno mne naučil svámí Mahéšvaránanda.
Poustevník Marek Gyaneshwarpuri.

Vyváženou a zdravou stravou je obilí, zelenina, luštěniny, ovoce, ořechy, mléko a mléčné výrobky, med, klíčky, salát, semena, bylinky a koření - ať už jako syrový pokrm nebo čerstvě tepelně zpracované. Je nutné se vyhýbat starým, ohřívaným a denaturovaným potravinám, masu (také všem masitým výrobkům a rybám), vajíčkům, alkoholu, nikotinu a drogám, protože to vše má negativní dopad na naše zdraví.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě.

Odkaz na článek Cesta za Ježíšovým nenásilím.
Článek pro křesťany, kteří nechtějí jíst maso.


Zde si zájemci o vegetariánství v Brně mohou dát něco opravdu dobrého vegetariánského:
rebio
rebio.cz

RNDr. Miroslav Korbička, Rebio
RNDr. Miroslav Korbička, majitel vegetariánské restaurace Rebio, který poustevníkovi, když ještě žil z almužny, daroval mnohokrát zdarma své vegetariánské jídlo. Pán Bůh zaplať!

Vyvážené vegetariánské jídlo Rebio.
Vyvážené vegetariánské jídlo firmy Rebio, častokrát jsem byl hostem... Pokaždé mi chutnalo.


ZPĚT