¨
Hradisko u Bosonoh

Poustevna Kamenný Kruh Toho který sedí a mlčí na hoře Špičák v Krkonoších.

Příspěvek k poustevnictví v Krkonoších

V letech 1998 - 2001 jsem žil jako poustevník v kapli svaté Anny na Staré hoře nad Horním Maršovem v Krkonoších. V roce 2002 jsem se však stáhl výše do hor a vystavěl jsem si novou poustevnu "Kamnenný kruh" na nedaleké - výše položené - hoře Špičák. Celkem jsem na této poustevně prožil 5 měsíců, kdy jsem v horách pracoval jako horský cestář. Smutno mi však bylo na hoře Špičák... Poustevnu dodnes asi nikdo neobjevil. Více přiložené fotografie z mé poutě dne 10.7.2019. Myslím, že se na této kamenné stavbě zří fortel krkonošského horského cestáře...

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT