¨
Hradisko u Bosonoh
Translation: anglická vlajka

Má sannjas díkša - vysvěcení za jógového a hinduistického mnicha v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách dne 23. 7. 2021.

Svámí Gyaneshwarpuri.

Dne 23. července 2021 jsem byl vysvěcen za mnicha hinduistického náboženství. Vysvětil mne můj duchovní Mistr Višvaguru mahámandalešvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda. Svěcení proběhlo v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách. Iniciace se konala v překrásném prostoru jagja šaly (tradiční védské místo pro ceremonii ohně). Spolu se mnou přihlížely svěcení stovky Svámijiho žáků z celého světa. Obřad byl přenášen on-line na internetu. Jsem velmi šťastný a spokojený, že se mi dostalo této cti a že se tak naplnilo největší přání mého života zvláštní Milostí mého drahého Mistra. Zde můžete spatřit fotogalerii z této akce, jejímž autorem je pokročilý Svámijiho žák Radim Paluš - Híra Puri. Podařilo se mi získat i videozáznam, který z facebooku vyextrahovala Lucka Líla Déví. Zvláštní poděkování patří svámí Uma Puri, která mne při celé sannjas díkše doprovázela.

Související článek:
První evropská sannjás díkša se konala v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách v České republice.

Svámí Gyaneshwarpuri


VIDEO ze sannjas díkši 23.7.2021.

Čestné prohlášení předtím než jsem se stal mnichem.
Prohlašuji, že se dobrovolně a z vlastní vůle stanu hinduistickým mnichem. Vysvětí mne indický Mistr jógy Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda. Pro upřesnění uvádím, že jsem se narodil jako křesťan, ale postupem času jsem pochopil že jsem více hinduistického založení. V době, kdy jsem začal hledat osvíceného Mistra, který by mne vedl po mystické cestě mi totiž katolická církev nedokázala nikoho takového poskytnout. Někoho takového jako byl ve 20. století stigmatizovaný italský kněz kapucín Páter Pio. Ten však bohužel zemřel v roce 1968, tedy v roce, kdy jsem se já narodil. Generačně jsme se tedy minuli. Jinak bych se s jistotou tak jako On stal mnichem kapucínem. Jak dneska s jistotou vím, je zde však nepřekročitelná vnitřní překážka, neboť křesťanští mnichové se většinou neživí vegetariánsky, což není problém sekundární, ale primární. Svámí Mahéšvaránanda naproti tomu na vegetariánskou stravu u svých žáků klade velký důraz a úzkostlivě na ní lpí jako na jednom z předpokladů úspěšné duchovní cesty. Proto jsem se raději stal po vzoru svámího hinduistickým jogínem, nikoli křesťanem. Přesto mám křesťanství, Ježíše a Františka z Assisi ve vší úctě. V roce 1996 jsem navštívil svámího Mahéšvaránandu v jeho Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách na jižní Moravě. Mé očekávání bylo zcela naplněno. Nalezl jsem Toho, koho jsem hledal. Tohoto Mistra od toho dne následuji jako žák již 25 let. Nyní Svámiji souhlasí s mým povýšením formou zasvěcení za hinduistického mnicha řádu svámí. Zde bych chtěl podotknout, že uznávám všechna světová náboženství, nejen již zmíněné křesťanství, ale i například buddhismus, taoismus jakož i všechny ostatní náboženské systémy. Jsem tedy tolerantní a nábožensky snášenlivý. Budu tedy vysvěcen v indické tradici a jsem za to Bohu vděčný. Děkuji svámímu Mahéšvaránandovi za vedení, milost a urovnávání cesty. Děkuji z celého srdce Bohu, že jsem potkal skutečného Mistra jógy, jsem jím veden a budu jím vysvěcen za mnicha. Tím se splní největší přání mého života. Slibuji svámímu Mahéšvaránandovi doživotní lásku, úctu, věrnost a oddanost. Svámiji mne svým rozhodnutím vysvětit mne za sanjásína totiž vrátil lidskou důstojnost.

NAHAM KARTA PRABHU DIP KARTA
MAHAPRABHU DIP KARTA HÍ KEVALAM
OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH

Marek Gyaneshwarpuri
Ševčenkova 8
642 00 Brno – Bosonohy
r.č. 680507/1702


Ti, kterým udělím z Božského příkazu titul svamiho, jej nikdy neodmítají.
Paramhansa Jógananda Životopis jogína

čestné prohlášení a souhlas osoby vysvěcované do řádu sannjasa

Článek, který následuje:
Kdo jsem. Cesta mé duše k oranžovému rouchu. Autobiografie duchovní cesty a hledání Boha jednoho svámího.

Aktualizace: 12.1.2023
ZPĚT