¨
Hradisko u Bosonoh

Mé 1. svaté přijímání 13.6.1976.Marek Šenkyřík - 1. svaté přijímání
Narodil jsem se do tradiční venkovské křesťanské rodiny.
ZPĚT