¨
Hradisko u Bosonoh
26.prosince 2023
Pár slov o následování Ježíše Krista netrpícím způsobem.
Nejsem křesťan. U mne Ježíše proto nehledejte. Přesto jsem Ježíšovu Cestu prošel až ke kříži. Dnes jsem žákem žijícího Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránandy. Přesto říkám: "Věřte Ježíši, jste-li křesťané." Já jsem se u křesťanů pouze narodil, ale za křesťana jsem se nikdy nepovažoval. Mnohem bližší je mi hinduismus se svými prastarými chrámy o tisíciletí staršími než Ježíšovy kostely zde v Evropě. Přesto vám žehnám abyste byli dobrými žáky a nástroji Vesmírného Krista. Nenechte se nikým ale ukřižovat, jak se stalo na duchovní Cestě málem mně. Trpět za svět je rozhodně nepochopení Božích zákonů a Principů. Pěstujte radost, štěstí, mír, Lásku, blaženost a humor. Kdepak utrpení - to je nepochopení Ježíšova odkazu. Můj Mistr svámí Mahéšvaránanda řekl, že Ježíš na kříži vůbec netrpěl - a to je třeba pochopit! Je to výstraha pro katolický klérus, který hlásá utrpení jako spasitelnou cestu k Bohu. Tato teologická hypotéza vám může pomoci nanejvýš duchovním způsobem transformovat vlastní utrpení, které pramení z nepoznání Boha a jeho zákonů. Musíte mnoho let usilovně rozjímat pokud možno o samotě, kontemplovat svatá písma, meditovat, opakovat Boží jméno, mantru - pak k vám On příjde, veme vás za ruku a vyvede vás ze všeho utrpení tohoto světského pekla na zemi, neboť očistec je zde a nikoli někde v záhrobí. Nejezte proto ani maso. Vemte si příklad z vegetariánských křesťanských řádů jako jsou cisterciáci přísné observance (tzv. trapisté) a pauláni. To by vám velmi pomohlo spolu s meditací v ústraní zbavit se utrpení jednou provždy. Ale pokud budete jíst maso, potom musíte nést karmické následky: psychózy, duševní poruchy, fyzické nemoci atd. Před tím vás varují i vaši světští materialističtí doktoři. K vegetariánství a k cestě za Ježíšem netrpícím způsobem vám žehnej Bůh.

JežíšZPĚT