¨
Hradisko u Bosonoh

Tomáš Bim Mokrý.

speleolog, špičkový speleopotápěč

ZO ČSS 6-25 Pustý žleb.

Tomáš Bim Mokrý

HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.czZPĚT