¨
Hradisko u Bosonoh
E-Speleo
Projekt České speleologické společnosti
na němž se články podílí Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri.


Objev jeskyně Poustevníkova Děravka na Rudicko - Habrůvecké plošině (Moravský kras - střed). E-Speleo 2/2021, pdf
30. výročí objevu krypty kostnice pod věží chrámu Panny Marie ve Křtinách s unikátním objevem dvanácti pomalovaných lebek. e-Speleo 3/2021 pdf.
Chrám Panny Marie ve Křtinách - podzemní chodba pod ambity a rájským dvorem v blízkosti kaple sv. Anny. Zajímavý doklad odvodnění Santiniho stavby. e-Speleo 4/2022. pdf
Znovuobjevení zaříceného vchodu Barunčiny jeskyně Pod Svatými schody v Ochozském žlíbku v jižní části Moravského krasu. e-Speleo 5/2022 pdf.

Články v redakčním koši.
Jeskyně Ř-24 Slezákova Záhrobní v Hádeckém údolí. Paměťová zpráva o speleologickém průzkumu (1983-1986) s archeologickým objevem dětského neolitického hrobu.
Paleoponor v Ochozském žlíbku - pár vět o speleologickém průzkumu v roce 2006. Tma pod lucernou na Svatých schodech trvá.
Speleologický pokus v jeskyni Pekárna (1994). Příspěvek k dějinám výzkumu lokality. Vize průniku koncovým závalem (2021).
Příspěvek ke speleohistorii a poznání geneze Málčiny jeskyně v Hádeckém údolí (Moravský kras - jih).
Jeskynní systém "Habrůvecké Svaté Schody" pod Habrůveckými ponory – nejvýznamnější současný speleologický problém střední části Moravského krasu. Závrt u Habrůveckých smrků stále perspektivní k průniku na Habrůvecký podzemní potok.
Logo České speleologické společnosti ČB
www.speleo.cz