¨
Hradisko u Bosonoh
Rozdělovník Acta Speleohistorica o plošině Skalka.

Dotisk (únor 2024) Ekonomické provedení: barevná obálka, černobílý vnitřek, lepená vazba, 70 stran.
číslo
Jméno a adresa příjemce publikace
datum odeslání
166.
Moravský zemský archiv
neodesláno
167.
Moravská zemská knihovna
15.2.2024
168.
Moravská zemská knihovna Brno
15.2.2024
169.
Národní knihovna Praha.
9.2.2024
170.
Národní knihovna Praha.
9.2.2024
171.
Městská knihovna Blansko.
9.2.2024
172.
ZO ČSS 6-01 Býčí skála
9.2.2024
173.
ZO ČSS 6-04 Rudice
12.2.2024
174.
ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí
12.2.2024
175.
ZO ČSS 6-06 Vilémovická
13.2.2024
176.
ZO ČSS 6-08 Dagmar
13.2.2024
177.
ZO ČSS 6-09 Labyrint
13.2.2024
178.
ZO ČSS 6-10 Hluboký závrt
13.2.2024
179.
ZO ČSS 6-11 Královopolská, Jan Himmel
9.2.2024
180.
ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno, Pavel Chaloupský
9.2.2024
181.
ZO ČSS 6-14 Suchý žleb
12.2.2024
182.
ZO ČSS 6-15 Holštejnská
13.2.2024
183.
ZO ČSS 6-16 Tartaros
13.2.2024
184.
ZO ČSS 6-17 Topas, Marek Audy
12.2.2024
185.
ZO ČSS 6-19 Plánivy
13.2.2024
186.
ZO ČSS 6-20 Moravský kras
13.2.2024
187.
ZO ČSS 6-21 Myotis, Jan Flek
12.2.2024
188.
ZO ČSS 6-22 Devon
13.2.2024
189.
ZO ČSS 6-25 Pustý žleb, Jan Sirotek
12.2.2024
190.
ZO ČSS 6-26 Speleohistorický klub Brno
9.2.2024
191.
ZO ČSS 6-28 Babická speleologická skupina
12.2.2024
192.
Archaia Brno
15.2.2024
193.
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU v Brně
9.2.2024
194.
Archeologický ústav AV Brno
15.2.2024
195.
Správa jeskyní Moravský kras
15.2.2024
196.
Správa CHKO Moravský kras
9.2.2024
197.
Muzeum blanenska, Milan Koudelka
9.2.2024
198.
Česká speleologická společnost Praha
9.2.2024
199.
Ústav archeologické a památkové péče Brno
9.2.2024
200.
Jan Mrázek, Mikulčická 3, 62700 Brno, Moravský speleologický klub
13.2.2024
ZO ČSS 1-01 Český kras
nechodí pošta
201.
Zuzka Hubená
12.2.2024
202.
ZO ČSS 1-02 Tetín
15.2.2024
203.
ZO ČSS 1-04 Zlatý Kůň
15.2.2024
204.
ZO ČSS 1-05 Geospeleos
15.2.2024
205.
ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha
15.2.2024
206.
ZO ČSS 1-07 Krasová sekce
15.2.2024
ZO ČSS 1-08 Speleoklub Týnčany
nechodí pošta
207.
neodesláno
208.
ZO ČSS 1-09 Niphargus
15.2.2024
209.
ZO ČSS 1-10 Speleoaquanaut
15.2.2024
210.
ZO ČSS 1-11 Barrandien
15.2.2024
211.
ZO ČSS 2-01 Chýnovská jeskyně
15.2.2024
212.
ZO ČSS 2-02 Šumava
15.2.2024
213.
ZO ČSS 3-02 Jeskyňáři Plzeň
15.2.2024
214.
ZO ČSS 3-03 Šumavský kras
15.2.2024
215.
ZO ČSS 3-01 Macarát
15.2.2024
216.
ZO ČSS 3-05 Permoníci
15.2.2024
217.
ZO ČSS 4-03 Labské pískovce
15.2.2024
ZO ČSS 4-01 Liberec
nechodí pošta
218.
Martin Zapletal, Vinohrady 18, Brno 63900
15.2.2024
219.
ZO ČSS 5-01 Bozkov
23.2.2024
220.
ZO ČSS 5-02 Albeřice
23.2.2024
221.
ZO ČSS 5-03 Broumov
23.2.2024
222.
ZO ČSS 5-05 Trias
23.2.2024
223.
ZO ČSS 5-07 Antroherpon
23.2.2024
224.
ZO ČSS 6-18 Cunicunulus
23.2.2024
225.
ZO ČSS 6-02 Vratíkovský kras
23.2.2024
226.
ZO ČSS 6-07 Tišnovský kras
23.2.2024
227.
ZO ČSS 6-13 Jihomoravský kras
23.2.2024
228.
ZO ČSS 6-27 při NP Podyjí
23.2.2024
229.
ZO ČSS 6-23 Aragonit
neodesláno
230.
ZO ČSS 7-02 Hranický kras
neodesláno
231.
ZO ČSS 7-03 Javoříčko
neodesláno
232.
ZO ČSS 7-04 Sever
neodesláno
233.
ZO ČSS 7-05 Mladeč - Vojtěchov
neodesláno
234.
ZO ČSS 7-08 Sovinec
neodesláno
235.
ZO ČSS 7-09 Estavela
neodesláno
236.
ZO ČSS 7-10 Hádes
neodesláno
237.
ZO ČSS 7-11 Barbastellus
neodesláno
238.
ZO ČSS 7-14 Ludmírov - Štymberk
neodesláno
239.
ZO ČSS 7-01 Orcus
neodesláno
240.
Filip Chaloupka
9.2.2024
241.
RNDr. Antonín Tůma
9.2.2024
242.
RNDr. Ivan Balák
9.2.2024
243.
Mgr. Petr Kos
9.2.2024
244.
David Dunovský, Vrchlického 30, Jihlava 58601
12.2.2024ZPĚT